Günümüz gelişmiş yapıların ve yönetmeliklerin taleplerine uygun olarak, yapısal lamine ahşap döşeme tabliyeleri, projelerde ihtiyaç duyulan yüksek mukavemet değerleri ile vibrasyon oluşturmayacak en güvenli masif döşeme sistemidir.

Döşeme tabliyeleri, değişik profillerde lamba zıvana birleştirme detaylarıyla, 80 mm kalınlıktan 240 mm kalınlığa kadar, 124 cm genişliği ile homojen ve yekpare döşeme strüktürleri yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ürün bu özellikleriyle lojistik ve montaj sürelerinde tasarruf yaratılıp rasyonel bir çözüm sunmaktadır.

Sipariş üzerine 18 m uzunluğa kadar imalat ve özel ölçüler yapılabilmektedir. ASMAZ Ahşap Karkas Yapılar, ürün yelpazesini stoklu tutmakta ve sipariş üzerine, projelere özel olarak, istenilen mukavemet sınıflarında, farklı görsel yüzey kalitelerinde ve değişik ağaç cinslerinde de kısa sürede tedarik edilebilmektedir.Stokta hemen teslime hazır olarak; 80- 100- 120- 140- 160- 180- 200 -240 mm kalınlıklarında, 1.240 mm genişliğe kadar 13.5 m uzunluğunda, yapısal lamine ahşap döşeme tabliyeleri bulunmaktadır.